zug | SWISS FANCLUB
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

ถ้าพูดถึง เมืองซุก หลายๆ คนอาจจะไม่คุ้นหู เพราะเป็นเมืองเล็ก ๆ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ เป็นทางผ่านของหลาย ๆ เมือง เช่นถ้าจะไปลูเซิร์น จากซูริค เราก็จะผ่านซุกด้วย เมืองซุกเคยเป็นเขตปกครองที่มีรายได้เฉลี่ยน้อยที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์แต่ทว่าปัจจุบันซูกคือเมืองที่รวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ โดยเรียกเก็บค่าภาษีในอัตราต่ำที่สุดในโลก! ทำให้เป็นข้อได้เปรียบในเชิงการต่อรองราคาทางธุรกิจ และยังติดอันดับเมืองที่สะอาดที่สุดหนึ่งในสิบของโลกอีกด้วย...