SWISS TRAVEL PASS | SWISS PASS | สวิสพาส | SWISS FANCLUB
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
SWISS TRAVEL PASS

Swiss Pass / Swiss Flexipass บัตรโดยสารเพียงบัตรเดียวที่มอบสิทธิ์ให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางโดยรถไฟในเครือข่ายรถไฟแห่งชาติและของเอกชน รวมถึงรถประจำทาง เรือ รถราง รถประจำทางข้ามเมือง (Post Bus) และรถไฟฟ้าใต้ดิน ได้โดยไม่จำกัดเที่ยวและระยะทาง นอกจากนี้ยังใช้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฟรีกว่า 500 แห่ง และยังสามารถใช้เป็นส่วนลด 25 – 50% ในการซื้อตั๋วโดยสารรถไฟขึ้นเขา กระเช้าไฟฟ้า หรือเคเบิลคาร์ในเส้นทางต่าง ๆ

ประเภทตั๋ว/ระยะเวลา
CLASS (ชั้น)
ADULT (ผู้ใหญ่ อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป)
YOUTH (เยาวชน อายุ 16-24 ปี)
CHILD (เด็ก อายุ 6-15 ปี)
3 วันต่อเนื่อง
2
244
172
-
4 วันต่อเนื่อง
2
295
209
-
6 วันต่อเนื่อง
2
379
268
-
8 วันต่อเนื่อง
2
419
297
-
15 วันต่อเนื่อง
2
459
328
-
ประเภทตั๋ว/ระยะเวลา
CLASS (ชั้น)
ADULT (ผู้ใหญ่ อายุ 25 ปีขึ้นไป)
YOUTH (เยาวชน อายุ 16-24 ปี)
CHILD(เด็ก อายุ 6-15 ปี)
3 วันต่อเนื่อง
1
389
274
-
4 วันต่อเนื่อง
1
469
330
-
6 วันต่อเนื่อง
1
602
424
-
8 วันต่อเนื่อง
1
665
469
-
15 วันต่อเนื่อง
1
723
512
-

*** เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีเดินทางได้ฟรี เมื่อเดินทางพร้อมกับพ่อ-แม่ อย่างน้อย 1 คน (Family Card)

*** เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี เดินทางได้ฟรี เมื่อเดินทางพร้อมกับพ่อ-แม่ อย่างน้อย 1 คน (นั่งเบาะเดียวกับผู้ปกครอง)

*** ราคาที่แสดงข้างต้น เป็นราคาในสกุลเงินไทยบาท ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงราคา

ประเภทตั๋ว/ระยะเวลา
CLASS (ชั้น)
ADULT (ผู้ใหญ่ อายุ 25 ปีขึ้นไป)
YOUTH (เยาวชน อายุ 16-24 ปี)
CHILD (เด็ก อายุ 6-15 ปี)
3 วันไม่ต่อเนื่อง
2
279
197
-
4 วันไม่ต่อเนื่อง
2
339
240
-
6 วันไม่ต่อเนื่อง
2
405
287
-
8 วันไม่ต่อเนื่อง
2
439
311
-
15 วันไม่ต่อเนื่อง
2
479
342
-
ประเภทตั๋ว/ระยะเวลา
CLASS (ชั้น)
ADULT (ผู้ใหญ่ อายุ 25 ปีขึ้นไป)
YOUTH (เยาวชน อายุ 16-24 ปี)
CHILD (เด็ก อายุ 6-15 ปี)
3 วันไม่ต่อเนื่อง
1
445
314
-
4 วันไม่ต่อเนื่อง
1
539
379
-
6 วันไม่ต่อเนื่อง
1
644
454
-
8 วันไม่ต่อเนื่อง
1
697
492
-
15 วันไม่ต่อเนื่อง
1
755
535
-

*** เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีเดินทางได้ฟรี เมื่อเดินทางพร้อมกับพ่อ-แม่ อย่างน้อย 1 คน (Family Card)

*** เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี เดินทางได้ฟรี เมื่อเดินทางพร้อมกับพ่อ-แม่ อย่างน้อย 1 คน (นั่งเบาะเดียวกับผู้ปกครอง)

*** ราคาที่แสดงข้างต้น เป็นราคาในสกุลเงินไทยบาท ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงราคา

ข้อมูลสำคัญในการสั่งซื้อ

 รูปแบบตั๋ว

 • ตั๋วฉบับจริง หากสูญหายจะไม่สามารถออกตั๋วใบใหม่ได้  และไม่สามารถยกเลิกได้หลังจากมีการออกตั๋วแล้ว
 • ตั๋วแบบ E-Ticket ออกได้เฉพาะตั๋วแบบต่อเนื่องเท่านั้น ต้องสั่งพิมพ์ลงในกระดาษ A4 เพื่อนำไปใช้งาน ข้อดี หายแล้วสามารถสั่งพิมพ์ออกมาใช้งานได้ใหม่

 

 ระยะเวลาดำเนินการ

 • ตั๋วจริง ดำเนินการออกตั๋วภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากรับได้แจ้งยอดชำระเงินและยืนยันข้อมูล
 • E-ticket ใช้เวลาใหนการออกตั๋วประมาณ 1-2 วันทำการ หลังจากรับได้แจ้งยอดชำระเงินและยืนยันข้อมูล ไม่รวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

 การเปลี่ยน/คืนตั๋ว

 • อย่างน้อย 72 ชั่วโมง (3 วัน) ก่อนถึงวันที่เปิดใช้งาน โดยที่ตั๋วจะต้องสมบูรณ์ไม่เขียนขีดใด ๆ (หากแจ้งน้อยกว่า 72 ชั๋วโมง อาจจะคืนตั๋วไม่ได้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ทางสวิสเป็นหลัก)
 • หักค่าธรรมเนียม 25% ของราคาตั๋วและค่าจัดส่งเอกสาร คืนยอดภายใน 60 วันนับจากได้รับตั๋วคืน
 • กรณีอื่นๆ ต้องมีลายเซ็นกำกับของเจ้าหน้าที่ทาง SBB เท่านั้น ถึงดำเนินการตรวจสอบได้

 

 การใช้งาน

 • ตั๋วฉบับจริง : กรอกข้อมูลที่ถูกต้อง นำบัตรไปใช้พร้อมหนังสือเดินทางตามวันที่เปิดใช้งาน สามารถถือตั๋วขึ้นรถไฟได้เลย โดยที่ไม่จำเป็นต้องไป Activate
 • ไม่สามารถให้บุคคลอื่นใช้ตั๋วแทนกันได้ นอกจากบุคคลที่มีชื่ออยู่บนตั๋
 • E-ticket : ทำการพิมพ์ลงบนกระดาษ A4 สามารถนำไปใช้พร้อมหนังสือเดินทางตามวันที่เปิดใช้งาน สามารถถือตั๋วขึ้นรถไฟได้เลย โดยที่ไม่จำเป็นต้องไป Activat
 • คุณสามารถเช็คตารางรถไฟที่ SBB:www.sbb.ch/en หรือ http://www.bahn.de/p_en/view/index.shtml

 

 หมายเหตุ

 • บุคคลที่สามารถใช้ตั๋วนี้ได้: นักท่องเที่ยวที่ไม่มีถิ่นที่พักอาศัยและไม่มีสัญชาติเป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์และลิกเตนสไตน์
ข้อมูลน่ารู้

 รูปแบบที่นั่ง

 • ที่นั่งจะถูกแบ่งออกไปเป็น:ชั้นประหยัด และ ชั้นหนึ่ง
  ความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างชั้นประหยัดและชั้นหนึ่ง คือบริเวณพื้นที่นั่งอขงชั้นหนึ่งจะกว้างขวาง และมีพื้นที่ด้านหน้าด้านหลังเยอะกว่าเมื่อเทียบกับที่นั่งชั้นประหยัด หน้าต่างสำหรับชมวิวของที่นั่งชั้นหนึ่งจะใหญ่กว่า และบางขบวนรถไฟจะมีบริการเครื่องดื่มอาหารสำหรับที่นั่งชั้นหนึ่ง

 

ประเภทรถไฟของสวิตเซอร์แลนด์

 • รถไฟของสวิตเซอร์แลนด์ส่วนมากจะแบ่งเป็น 4 ประเภท
  1. ICE/EC: รถไฟความเร็วสูง จอดเฉพาะเมืองใหญ่ สถานีปลายทางเข้าถึงแบร์ลีนที่ประเทศเยอรมันและมิลานกับเวนิสของประเทศอิตาลี
  2. IC: รถไฟในประเทศ วิ่งระหว่างเมือง จอดสถานีที่เมืองต่างๆ
  3. IR: รถไฟข้ามเขต เที่ยวเดียวจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ระยะทางระหว่างสถานีสั้น
  4. R: รถไฟในเขต ใช้ในท้องถิ่นหรือสถานที่ท่องเที่ยว ภูเขา จอดทุกสถานี ใช้เวลาในการเดินทางค่อนข้างนาน
  นอกจากรถไฟดังกล่าว รถไฟที่นักท่องเที่ยวนิยมที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ ก็คือรถไฟท่องเที่ยวชมวิวที่พลาดไม่ได้ เช่น Goldenpass Line กับ Glacier Express

 

 การนับวันและเวลาการใช้งาน

 • การนับวันที่ใช้งานนั้น จะนับเป็นวัน โดยไม่ว่าเริ่มใช้งานช่วงไหนของวัน ถึงเที่ยงคืนของวันนั้น จะนับเป็นใช้งานแล้ววันหนึ่งทันที โดยไม่ได้นับให้ครบ 24 ชั่วโมง

 

 อายุของผู้ใช้บัตร

 • ฟรีสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ แต่ไม่สามารถนั่งที่นั่ง (นั่งเบาะเดียวกับผู้ปกครอง)
 • อายุ 6-15 ปี จองตั๋วในราคาเด็ก
 • อายุ 16-24 ปี จองตั๋วในราคาเยาวชน
 • อายุ 25 ปีเป็นต้นไป จองตั๋วในราคาผู้ใหญ่ปกติ
  ※ อายุคำนวณตามข้อมูลหนังสือเดินทาง
  ※ อายุคิดจากวันแรกที่เริ่มใช้ตั๋ว

 

 ใช้เป็นส่วนลดได้

 • Swiss Travel Pass มาพร้อมกับสิทธิพิเศษต่างๆ เพื่อให้คุณเพลิดเพลินกับการเดินทางมากยิ่งขึ้น บริการขนส่งสาธารณะฟรี ส่วนลดสำหรับบริการเที่ยวชมเมือง ค่าเข้าพิพิธภัณฑ์ฟรี เดินทางด้วยเรือเฟอร์รี่ฟรี และอีกมากมายรวมอยู่ในตั๋วใบนี้
 • สามารถนั่งยานพาหนะทั้งหมดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ไม่ว่าจะเป็นรถไฟ รถบัส หรือเรือระหว่างเมือง
 • สามารถนั่งรถไฟใต้ดินและรถบัสในกว่า 90 เมือง
 • สามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์กว่า 500 แห่งฟรี เพียงแค่ถือบัตร Swiss Pass รายชื่อพิพิธภัณฑ์อ่านได้ที่ www.museumspass.ch/en/
 • สามารถนั่งรถไฟขบวนดังที่สุดของโลกชมวิวไม่อั้นไปกับ Glacier Express (มีค่าจองที่นั่ง) Goldenpass Line Bernina Express Rigi Railways และอีกมากมาย
  รับส่วนลด 50% เมื่อนั่งรถไฟขึ้นเขาหรือกระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขา Schilthorn Titlis และอื่นๆ
 • รับส่วนลด 25% เมื่อนั่งรถไฟขึ้นยอดเขาJungfraujoch
 • ฟรีเมื่อนั่งรถไฟขึ้นเขา Rigi / Stanserhorn