MT.Titlis ดินแดนแห่งหิมะน้ำแข็งในช่วงฤดูร้อน | SWISS FANCLUB
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
MT. TITLIS

MT. Titlis หรือ Mount Titlis เป็นดินแดนแห่งหิมะน้ำแข็งในช่วงฤดูร้อน สามารถเดินทางจากเมืองลูเซิร์น (Lucerne) ซูริค (Zurich) บาเซล (Basel) หรือเบิร์น (Berne) ถึงยอดเขาทิตลิสโดยใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงครึ่งเท่านั้น ท่านจะได้ขึ้นกระเช้าที่สามารถหมุนได้ 360องศา นอกเหนือจากนั้นยังมีกิจกรรมน่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายบนทิตลิสรอคอยอยู่

 

CLOSING DATE FOR MAINTENANCE : —————————-

ประเภทตั๋ว/ระยะเวลา : ที่นั่งชั้นธรรมดา
ADULT (ผู้ใหญ่ 16 ปี ขึ้นไป)
CHILD (เด็ก อายุ 6-15 ปี)
ตั๋วไป-กลับ ราคาเต็ม
CALL
CALL
ตั๋วไป-กลับ คู่กับ Swiss Pass
CALL
FREE
ตั๋วไป-กลับ คู่กับ Swiss Half Fare Card
CALL
FREE
ตั๋วไป-กลับ คู่กับ Eurail Pass
CALL
-
ข้อมูลสำคัญในการสั่งซื้อ

 รูปแบบตั๋ว

  • Voucher ตัวจริง

 

 ระยะเวลาดำเนินการ

  • ดำเนินการออกตั๋วภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับแจ้งยอดชำระเงินและยืนยันข้อมูล
  • หลังจากยืนยันเรียบร้อย จะจัดส่งให้ตามวิธีที่ลูกค้าได้เลือกไว้ตอนสั่งซื้อ

 

 การเปลี่ยน/คืนตั๋ว

  • Voucher: Non-Refundable & Non-Exchangable
  • ไม่สามารถเปลี่ยน หรือ คืนตั๋วได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

 

 การใช้งาน Voucher

  •  นำ voucher ที่ได้ไปแลกบัตรจริง แสดงพร้อมหนังสือเดินทาง (Passport) ที่ สถานีก่อนขึ้นเขา

 

 หมายเหตุ

  • TITLIS สามารถจองล่วงหน้าได้ 180 วัน