saverdaypass | SWISS FANCLUB
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Saver Day Pass คือตั๋วเดินทางที่เป็นตัวเลือกอีก 1 ตัวเลือกสำหรับคนที่ต้องการเดินทางด้วยรถไฟในสวิตเซอร์แลนด์ใน 1 วัน แต่ไม่ได้ถือสวิสทราเวลพาส หรือนักท่องเที่ยวที่มีวันเดินทางในสวิสทราเวลพาสไม่พอ เช่น พักอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ 5 วัน แต่สวิสทราเวลพาสจะมีแค่ตัวเลือกแบบ 3,4,8 และ 15 วัน ท่านสามารถซื้อสวิสทราเวลพาสแบบ 4 วัน และวันที่ 5 ใช้ตั๋ว saver day pass เดินทางได้เหมือนกันกับสวิสทราเวลพาส เพียงแต่จะไม่มีสิทธิพิเศษ เช่น เข้าพิพิธภัณฑ์ฟรี ลดค่าตั๋วขึ้นชมยอดเขาต่างๆ เหมือนกับสวิสทราเวลพาส Saver Day Pass ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ประมาณใบละ 52 CHF สามารถซื้อล่วงหน้าได้ 60 วันก่อนวันเดินทาง แต่ถ้าหากซื้อใกล้วันเดินทางเท่าไหร่ ราคาก็จะแพงขึ้นค่ะ หากลูกค้าท่านไหนสนใจ Saver Day...