Special Swiss Travel Pass พร้อมตั๋ว Jungfrau | SWISS FANCLUB
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

🇨🇭 Special Package 🇨🇭 

สำหรับท่านที่สั่งซื้อ Swiss Travel Pass พร้อมตั๋วขึ้นชมยอดเขา Jungfrajoch

Swiss Travel Pass  บัตรโดยสารเพียงบัตรเดียวที่มอบสิทธิ์ให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางโดยรถไฟในเครือข่ายรถไฟแห่งชาติและของเอกชน รวมถึงรถประจำทาง เรือ รถราง รถประจำทางข้ามเมือง (Post Bus) และรถไฟฟ้าใต้ดิน ได้โดยไม่จำกัดเที่ยวและระยะทาง นอกจากนี้ยังใช้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฟรีกว่า 500 แห่ง และยังสามารถใช้เป็นส่วนลด 25 – 50% ในการซื้อตั๋วโดยสารรถไฟขึ้นเขา กระเช้าไฟฟ้า หรือเคเบิลคาร์ในเส้นทางต่าง ๆ

JUNGFRAU หรือจุงฟราวนั้น ได้ชื่อว่าเป็น Top of Europe  การรถไฟจุงฟราวได้รับการจัดอันดับให้เป็นที่สุดของความสำเร็จในการก่อสร้างรถไฟภูเขาระดับโลก และปัจจุบันยังคงความเป็นสุดยอดของเทคโนโลยีการรถไฟ ด้วยการก่อสร้างที่ยาวนานถึง 16 ปี โดยเริ่มเปิดให้บริการเมื่อ 1 สิงหาคม ค.ศ.1912 วิ่งจากไคล์เนไชเดก์ก ทะลุผ่านภูเขาไอเกอร์และเมิ้นส์ สู่สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป Jungfraujoch “จุงฟราวยอร์ค” (ยอดเขายุงเฟราไม่ได้สูงที่สุดในยุโรป แต่เป็นจุดที่สามารถขึ้นไปได้สูงที่สุดของยุโรปโดยไม่ต้องปีนเขา)

SWISS TRAVEL PASS 3 DAYS 2nd CLASS with JUNGFRUAJOCH TICKET
ผู้ใหญ่ (อายุ 26 ปี ขึ้นไป) 10,967 บาท  |  เยาวชน (อายุ 16 – 25 ปี) 9,923 บาท

 

SWISS TRAVEL PASS 4 DAYS 2nd CLASS with JUNGFRUAJOCH TICKET
ผู้ใหญ่ (อายุ 26 ปี ขึ้นไป) 12,472 บาท  |  เยาวชน (อายุ 16 – 25 ปี) 11,213 บาท

 

SWISS TRAVEL PASS 8 DAYS 2nd CLASS with JUNGFRUAJOCH TICKET
ผู้ใหญ่ (อายุ 26 ปี ขึ้นไป) 16,678 บาท  |  เยาวชน (อายุ 16 – 25 ปี) 14,805 บาท

 

SWISS TRAVEL PASS 15 DAYS 2nd CLASS with JUNGFRUAJOCH TICKET
ผู้ใหญ่ (อายุ 26 ปี ขึ้นไป) 19,595 บาท  |  เยาวชน (อายุ 16 – 25 ปี) 17,323 บาท

 

*** เด็กต่ำกว่า 16 ปี เดินทางฟรี เมื่อมี Family Card ***

เงื่อนไข
– สั่งซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2562
– งดแจกปกหนังใส่พาสปอร์ตสำหรับ package นี้
– ราคานี้สำหรับผู้ที่ขึ้นชมยอดเขายุงฟราวภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เท่านั้น