5 สถานที่ต้องไปในลูเซิร์น Lucerne | SWISS FANCLUB
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

5 สถานที่ต้องไปในลูเซิร์น Lucerne

Chapel Bridge (Kapellbrucke) and Water Tower  ชาเปิลบริดจ์ และวอเตอร์ทาวเวอร์  แลนมาร์คของเมืองลูเซิร์น และยังเป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่มีอายุกว่า 670 ปีเลยที่เดียว  สะพานถูกสร้างขึ้นมาในปี ค.ศ. 1333 และมีการบูรณะ ขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1993 เนื่องจากถูกไฟไหม้ บนสะพานจะมีรูปวาดทั้งหมด 120 รูป เป็นรูปที่ถูกวาดในยุคศตวรรษที่ 17

Dying Lion of Lucerne Monument อนุสาวรีย์สิงโตสะอื้น อนุสาวรีย์รูปสิงโตหิน เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเป็นของขวัญที่รัฐบาลฝรั่งเศสสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกรียรติ และรำลึกถึงทหารรับจ้างสวิสจำนวน 786 นายที่เสียชีวิตในหน้าที่เพื่อปกป้องพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารี อังตัวแนตต์ จากการโจมตีที่พระราชวังตุยเลอรี ในกรุงปารีส เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ค.ศ.1792อนุสาวรีย์รูปสิงโตหิน แกะสลักอยู่บนหน้าผา ที่หัวของสิงโตจะมีโล่และมีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิสเซอร์แลนด์อยู่ อนุสาวรีย์รูปสิงโตแห่งนี้ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลักอยู่ราว 2 ปี ตั้งแต่ ค.ศ.1819-1821ถ้าดูดี ๆ จะเห็นว่าสิงโตที่แกะสลักอยู่บนหน้าผาหินจะอยู่ในลักษณะนอนหมอบ และมีหอกปักอยู่กลางหลัง โดนจะมีสีหน้าแสดงความเจ็บปวดและเศร้าสร้อย….

Mount Pilatus ยอดเขาพิลาตุส (Pilatus) หรือภูเขามังกร ยอดเขาพิลาตุส เป็นยอดเขาคู่บ้านคู่เมืองลูเซิร์น โดยรถไฟขึ้นสู่ยอดเข้าพิลาตุสเป็นเส้นทางรถไฟฟันเฟืองที่สูงชันที่สุดในโลก ซึ่งมีความชันถึง 45 องศา ทำให้การนั่งรถไฟขึ้นสู่ยอดเขาพิลาตุสนั้นมีความตื่นเต้น และความงดงาม
ตำนวนเล่าว่า มีมังกรหินตกจากท้องฟ้าในปี 1420 ผู้ว่าราชการจังหวัดโรมันปอนติอุสปิลาตุส ( Pontius Pilatus)ถูกฝังอยู่ในทะเลสาบปิลตุส (Pilatus)และในตำนานยังเชื่อว่าเป็นคนโบราณยืนเฝ้าอยู่หน้าถ้ำ เทือกเขาปิลาตุส (Pilatus)ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 2,132 เมตร ตั้งอยู่ในเขตเมืองลูเซริ์น (Lucerne) และสถานที่แห่งนี้ยังทำให้เราได้สัมผัสความงดงามที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ขึ้น

ฮอฟเคียร์เคอ (Hofkirche) โบสถ์หอคอยคู่ปลายแหลม เป็นโบสถ์ที่สำคัญและยังเป็นแลนด์มาร์กของเมืองลูเซิร์น บางส่วนของโบสถ์ถูกสร้างขึ้นในปี 1633-1639 บนฐานของโบสถ์โรมันที่ถูกไฟไหม้ในปี 1633 ภายในจะมีแท่นบูชาพระแม่มาเรีย รูปปั้นนักบุญ Leodegar และ Mauritus ซึ่งเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์ของเมืองลูเซิร์น มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า St.Leodegar Church

Spreuerbrücke สะพานไม้อีกแห่งหนึ่งของลูเซิร์น Spreuerbrücke เป็นสะพานนี้มีความสำคัญคือเป็นสะพานที่ติดตั้งระบบดูแลและจัดการน้ำของเมืองลูเซิร์นไม่ให้น้ำในทะเลสาบมาท่วมเมือง

1Comment
  • Mr WordPress
    Posted at 20:51h, 18 June Reply

    Hi, this is a comment.
    To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

Post A Comment