10 สถานที่น่าไปในซูริค | SWISS FANCLUB
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

10 สถานที่น่าไปในซูริค

Grossmunster Church 
โบสถ์หอคอยคู่ เป็นโบสถ์และวิหารที่เก่าแก่ โบสถ์เป็นแบบสไตล์โรมันโปรเตสแตนต์เป็นหนึ่งในสามโบสถ์ที่สำคัญในซูริค โบสถ์จะอยู่ใกล้ริมฝั่งของแม่น้ำ Limmat

Bahnhofstrasse/Paradeplatz
ถนนบาห์นฮอฟถือเป็นถนนสายช็อปปิ้งหลักของเมืองซูริค สามารถเริ่มเดินจากอนุสาวรีย์หน้าสถานีรถไฟทอดไปจรดทะเลสาบ มีร้านค้าชั้นนำหลากหลายยี่ห้อและห้างสรรพสินค้าตั้งอยู่เรียงรายมากมายอยู่ตลอดสองฝั่งถนน

St. Peter’s Church
โบสถ์ซังค์ปีเตอร์นี้ ได้ชื่อว่าเป็นโบสถ์ที่มีหน้าปัดนาฬิกาใหญ่ที่สุดในยุโรป คือ มีเส้นผ่าศูนย์กลางถึง 8.7 เมตร และเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดในซูริค รูปแบบสถาปัตยกรรมอันเด่นชัดของโบสถ์แห่งนี้คือศิลปะแบบโกธิค และการประดับประดาตกแต่งภายในตั้งแต่หน้าประตูโบสถ์จนถึงแท่นบูชาจะหนักไปทางศิลปะแบบบารอคซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมกันในศตวรรษที่ 17

Burkliplatz/Lakeside Promenade
เป็นท่าเรือทะเลสาบซูริค มีเรือสำหรับล่องรอบทะเลสาบซูริคไว้บริการ

Old Town 
เมืองเก่าที่มีประวัติเก่าแก่มามากกว่า 2000 ปี จะเห็นความความทันสมัยและความเก่าแก่สามารถเดินไปพร้อม ๆ กันได้อย่างสวยงาม เมืองเก่าจะรายล้อมไปด้วย ร้านค้า ทั้งงานฝีมือ, ร้านแบร์นเนม ทั้งในถนนใหญ่ ๆ และตรอกเล็ก ๆ

Lindenhof 
ที่ตั้งป้อมปราการสมัยโรมัน เนื่องจากที่ตรงนี้มีชัยภูมิที่ดีสามารถมองเห็นเมืองซูริคได้รอบทิศ ไม่ว่าจะเป็นวิวเมืองเก่า หรือวิวแม่น้ำ Limmat

Swiss National Museum
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติสวิส

โบสถ์ Fraumunster หรือ Church of Our Lady
เป็นโบสถ์ที่สวยงามด้วยกระจกสี (Stain Glass) สร้างขึ้นโดย Emperor Ludwig (Louis) เป็นการสร้างให้กับธิดานาม Hildegard ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 9 และถูกตกแต่งให้สวยงามด้วยกระจกสีในปี 1970 โดยศิลปินชาวรัสเซียนาม Marc Chagall ที่นี่เริ่มเปิดให้เข้าชม 10.00 น. เข้าชมฟรี แต่ห้ามถ่ายรูปโดยเด็ดขาด หากต้องการรูปด้านในจะมี postcard ขายให้เก็บเป็นที่ระลึก ในแผนที่โบสถ์จะอยู่ใกล้ ๆ กับหมายเลข 3

Kunsthaus
เป็นห้องแสดงภาพศิลปะของซูริคค่ะ ข้างในก็จะมีภาพวาด ภาพเขียน รูปปั้น ภาพกราฟฟิคต่างๆนานา

Uetliberg Mountain 
สูงกว่าระดับน้ำทะเล 2,857 ft จะเห็นวิวในเมือง และยังสามารถมองเทือกเขาแอล์ปได้จากยอดเขา

No Comments

Post A Comment