แผนที่ และสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองเบิร์น Bern | SWISS FANCLUB
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

แผนที่ และสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองเบิร์น Bern

กรุงเบิร์น BERN เป็นเมืองเก่าที่มีแม่น้ำ Aare ล้อมรอบ 3 ด้าน สถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณเมืองเก่า เราสามารถเดินชมรอบๆ เมืองได้

การเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ ในเขตเมืองเก่า จะมีถนนสายหลักอยู่ 3 เส้น ให้เริ่มเดินจากถนนหน้าสถานีรถไฟ ไปทางตะวันออก เดินขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำอาเรอ Aare จนไปถึงบ่อหมี ขากลับก็นั่งรถบัสกลับมาที่หน้าสถานีรถไฟ หรือจะเดินกลับ ช๊อปปิ้งพลาง ๆ ก็ได้ไม่ว่ากัน

จุตรัสหน้าสถานีรถไฟ (Bahnhof Platz)
ถนนช๊อปปิ้ง Spitalgasse, Marketgasse, Kramgasse, Gerechtigkeitsg
ประตูเมืองโบราณ Käfigturm หรือ Prison Tower เปรียบเสมือนป้อมปราการประตูเมืองทางด้านตะวันตก
น้ำพุปีศาจกินเด็ก Kindlifressen brunnen
หอนาฬิกานี้เรียกว่า Zytgloggeturm หรือ Zeitglockenturm
บ้านที่อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Einstein Haus)
โบสถ์ The Cathedral of Bern หรือ Münster St. Vinzenz
ศาลาว่าการเมือง Rathaus
บ่อหมี Bärengraben

TOURIS MAP แผนที่เดินเที่ยวในเบิร์น BERN

No Comments

Post A Comment