ขั้นตอนการสั่งซื้อ Swiss Travel Pass บนหน้าเว็บไซต์ | SWISS FANCLUB
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

ขั้นตอนการสั่งซื้อ Swiss Travel Pass บนหน้าเว็บไซต์

On upขั้นตอนการสั่งซื้อ Swiss Travel Pass ผ่านหน้าเว็บไซต์ www.swissfanclub.com

 

 • เข้าไปที่ http://www.swissfanclub.com/portfolio_page/swiss-travel-pass/ 

 • กดปุ่ม ซื้อตั๋ว


 • เลือกชั้นบัตรโดยสาร / ระยะเวลาการใช้งาน / ช่วงอายุผู้ถือบัตร / ชนิดของตั๋ว / จำนวนคน และกด Add To Cart

 


 • หากท่านต้องการสั่งซื้อบัตรสำหรับหลายช่วงอายุ เช่น ผู้ใหญ่และเด็กที่เดินทางพร้อมพ่อแม่ สามารถกดเลือกเพิ่มเติมได้ที่หน้าเดิม และกด Add To Cart


 • หลังจากที่เลือกผู้เดินทางครบถ้วนแล้ว กด View Cart ที่มุมด้านบนขวามือ

 


 • ตรวจเช็คความถูกต้อง จำนวนผู้เดินทาง / ยอดชำระ และกด Proceed to Check out

 


 • กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วนด้วยความระมัดระวัง

 

 


 • เลือกรูปแบบการชำระเงินและ กด I have read and agree to the website terms and conditions (อ่านก่อนกดนะจ้ะ) และ กด Place Order 

 

 

 • จากนั้นท่านจะได้รับรายละเอียดคำสั่งซื้อและรายละเอียดการชำระเงินผ่านทางอีเมลล์ พร้อมด้วยรหัสการสั่งซื้อ (Order Number) กรุณาตรวจเช็ครายละเอียดอีกครั้งก่อนทำการชำระเงิน

 

 • เมื่อท่านชำระเงินแล้ว กรุณาส่งหลักฐาน พร้อมหน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทางเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกตั๋วต่อไป

 

 • เมื่อดำเนินการออกตั๋วแล้ว จะมีค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อมูล

 


 

No Comments

Post A Comment