Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อยื่นวีซ่าเชงเก๊นผ่านสถานฑูตสวิตเซอร์แลนด์

ช่วงนี้มีคนถามเข้ามากันบ่อย ๆ ว่า ขอวีซ่าเชงเกน จากสถานทูตสวิส ยากไหมต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง แล้วต้องทำยังไงกันบ้าง มาดูกันเลยดีกว่า อย่างที่เราทราบกันว่าการจะยื่นขอวีซ่าเชงเก้น จากสถานทูตสวิสนั้นต้องขอผ่าน TLScontact และจะต้องไปยื่นด้วยตัวเองเท่านั้นด้วยเนื่องจากจะต้องมีการเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล โดยจะเป็นการถ่ายภาพใบหน้าด้วยกล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล และใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือแบบเลขสิบหลักด้วยเครื่องสแกนนิ้วมือดิจิตอล

เอกสารที่ควรมีให้การยื่นขอวีซ่าเชงเก้น จากสถานฑูตสวิต
1. ใบสมัครขอวีซ่า, ฉบับจริง
ต้องมีการลงวันที่และลายเซ็นต์ของผู้สมัครให้ชัดเจนโดยตัวผู้สมัครเองการกรอกใบสมัครสามารถทำได้ที่ลิ้งค์ดังต่อไปนี้แบบฟอร์ม.
ในกรณีของผู้เยาว์ ใบสมัครยื่นขอวีซ่าและหน้าข้อมูลเพิ่มเติมนั้นต้องเซ็นชื่อรับรองโดยผู้ปกครองทั้งสองท่าน
“พิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครการยื่นขอวีซ่าที่เรากรอกข้อมูลในweb อออกมา แล้วเซ็นต์ชื่อค่ะ”
https://www.tlscontact.com/th2ch/page.php?pid=download_forms

2. รูปถ่ายสีประจำตัวขนาด 3.5 ซม. X 4 ซม. จำนวน 2 รูป
#สีพื้นหลังสีขาว
#ขนาด 2 นิ้ว
#ถ่ายจากด้านหน้าโดยไม่สวมใส่สิ่งต่างๆบนใบหน้าหรือศรีษะ
#ภาพถ่ายล่าสุดที่เหมือนตัวจริง

ตัวอย่างรูปถ่ายขอวีซ่า
https://www.tlscontact.com/th2ch/help.php?id=picture_tips

3. หนังสือเดินทาง, ฉบับจริง มีอายุการใช้งานอย่างน้อย 3 เดือนหลังจากช่วงเวลาในการเดินทางในประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือในเขตเชงเก้นสิ้นสุด
สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ (รวมถึงหน้าที่มีข้อมูลของผู้ถือหนังสือเดินทาง หน่วยงานผู้ออกหนังสือเดินทาง รวมถึงทุกหน้าที่มีวีซ่าหรือตราประทับใดๆ)

4. ประกันภัยการเดินทาง:ประกันภัยการเดินทางและประกันอุบัติเหตุที่ครอบคลุมในประเทศเขตเชงเก้น
• บริษัทประกันซึ่งมีการจดทะเบียนหรือสาขาในเขตประเทศเชงเก้น
• ประกันภัยการเดินทางต้องครอบคลุมถึงปฏิบัติการการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน, ครอบคลุมถึงค่ารักษาพยาบาลการช่วยเหลือทางการแพทย์และคุ้มครองในกรณีเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง

เข้าไปดูชื่อบริษัทประกันตามที่สถานทูตกำหนดที่เวปด้านล่างจ้า
https://www.tlscontact.com/th2ch/upload/travel_health_insurance_th_2ch.en.pdf

ประกันการเดินทาง ต้องมีวงเงิน 1.5 ล้านบาทขึ้นไป ปลายทาง World Wide

5. เอกสารการจองตั๋วเครื่องบิน แบบไป – กลับ จาก/ถึง ประเทศไทย ที่ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
“ยังไม่ต้องซื้อตั๋วเครื่องบินก่อนจะได้รับการอนุมัติวีซ่านะคะ แจ้งทาง Agent ให้ออกใบจองมาให้ พอวีซ่าผ่านแล้วค่อย confirm แล้วจ่ายเงิน ออกตั๋วจ้า”

6. สำเนาการจองโรงแรม สำหรับตลอดการพำนักในเขตเชงเก้นที่ยืนยันเรียบร้อยแล้ว และ/หรือ จดหมายเชิญส่วนตัวจากบุคคลที่พำนักอาศัยอยู่ในเขตเชงเก้นที่มีลายมือชื่อรับรอง
“สามารถจองผ่าน Booking.com หรือ Agoda ก้อได้ค่ะ แต่ต้องเลือกที่สามารถยกเลิกได้ไม่มีค่าธรรมเนียม เผื่อว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแผน จะได้ไม่เสียค่าใช้จ่าย”
เอกสารการจองที่พัก ต้องมีทุกคืน และต้องระบุชื่อผู้เดินทางทุกคน ลงบนเอกสารการจองโรงแรมนะคะ

7. หนังสือรับรองการทำงาน

8. หลักฐานทางการเงินหรือรายได้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการรับรองค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการพำนักในเขตเชงเก้น (CHF 100.00 per day) รายการเดินบัญชีครอบคลุมระยะเวลา 6 เดือน, ฉบับจริง และ สำเนา

9.แผนการเดินทาง (Itinerary) โดยกรอกรายละเอียด ตามตัวอย่างด้านล่างค่ะ

No Comments

Post A Comment